สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

 

ตั้งแต่ปี 2542 เราได้ทำการปฏิรูปการศึกษา โดยหวังให้การเรียนการสอนสมัยใหม่ ที่จะสร้างผู้เรียนสู่อนาคต มีทักษะต่างๆต่างจากเดิม ได้มีการนำรูปแบบการสอนของต่างประเทศมาทำการอบรมและให้นำไปใช้เปลี่ยนการสอนกัน ตลอดระยะเวลา สิบกว่าปีมานี้

แต่ทุกวันนี้ ครูส่วนใหญ่ก็ยังคงสอนแบบเดิม ออกข้อสอบแบบเดิม

 

สถาบันวิจัยนี้จึงจัดตั้งขึ้นโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสนใจ เพื่อ

1ทำการวิจัยรูปแบบการสอน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 2  พัฒนา Software เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนที่ตื่นตัว 

โดยระบบ CBL Tool ที่จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้

สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือโหวต ตั้งประเด็น และให้คะแนน

ในห้องเรียน

3 จัดอบรม CBL Creativity-based Learning Workshop

ที่วิจัยในบริบทของประเทศไทย โดย​เปิดให้อาจารย์ มหาวิทยาลัยและครูโรงเรียนต่างๆเข้ามาปฏิบัติการเปลี่ยนการสอน 

4 จัดทำเครือข่าย เรียนรู้ ติดตามและให้ความรู้กับผู้

ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง

5 จัดทำโครงการGood Classroom  เพื่อเผยแพร่ผลงานครู CBL

 

 CBL Workshop
1 ผู้ผ่านการอบรมยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการที่ช่วยให้ครูผู้สอนเปลี่ยนการสอนได้จริง. 
2 มีการนำไปใช้สอน และวัดผลผู้เรียนจริง
3 มีหลายท่านได้นำไปทำผลงานทางวิชาการชนะรางวัลงานวิจัยระดับชาติ
4กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ ได้นำไปวิจัยขยายผล อบรมให้ครู ผอ. และ ศึกษานิเทศก์ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค5ปีแล้ว กว่า 500คน 
5 สื่อต่างๆให้ความสนใจ ช่วยจัดทำรายการ เผยแพร่ CBL และห้องเรียนแห่งอนาคต ตลอด5ปีที่ผ่านมา

ติดต่อ Line

@KruCBL

สอบถามทางโทรศัพท์

อ.เอ็มมี่ 

 0808107181

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon